VEFAT

Malatya'da 16 kişi vefat etti...

Malatya'da 16 kişi vefat etti...

Malatya'da 4 kişi vefat etti

Malatya'da 4 kişi vefat etti

Kız kardeşi üniformayla uğurladı

Kız kardeşi üniformayla uğurladı

Malatya'd 7 kişi vefat etti..

Malatya'd 7 kişi vefat etti..

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'd 7 kişi vefat etti..

Malatya'd 7 kişi vefat etti..

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da 5 kişi vvefat etti.

Malatya'da 5 kişi vvefat etti.

Malatya'da 9 kişi vefat etti...

Malatya'da 9 kişi vefat etti...

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'da 7 kişi vefat etti...

Malatya'da 6 kişi vefat etti...

Malatya'da 6 kişi vefat etti...

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da 10 kişi vefat etti...

Malatya'da 10 kişi vefat etti...

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da 5 kişi vefat etti...

Malatya'da 5 kişi vefat etti...

Malatya'da 5 kişi vefat etti!..

Malatya'da 5 kişi vefat etti!..

Hayrettin Abacı İzmit'te toprağa verildi

Hayrettin Abacı İzmit'te toprağa verildi

Malatya'da 11 kişi vefat etti...

Malatya'da 11 kişi vefat etti...

Malatya'da 10 kişi vefat etti....

Malatya'da 10 kişi vefat etti....

Eski Baro Başkanı vefat etti

Eski Baro Başkanı vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti