Gündem
Malatya Time
@timemalatya

"Malatya Time siz değerli Malatyalı okurlara gerçek bir internet haber sitesi keyfi sunmak amacıyla yeni hali ile yayında"

Vaadi İlahi Olan Cennet!...

 

 

Cenâb-ı Hak, bütün semâvî fermânlarda, başta Kur'ân olmak üzere Tevrât, İncil, Zebur ve suhuflarda evâmir-i İlâhiyye'ye itâat ve nevâhî-i İlâhiyyeden ictinâb eden mü'min kullarına ebedî saâdet diyârı olan Cennet'i va'detmiştir.

Hem bütün enbiyâ, sıddîkîn ve evliyâ tevâtürle O Zât-ı Akdes'in sıdkına ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şehâdet etmiştir.

Hem kâinâttaki umûm mevcûdât, O Zât-ı Akdes'in hadsiz kudret ve nihâyetsiz ilim sâhibi olduğuna delâlet etmektedir.

Şimdi hiç mümkün müdür ki; tekvînen bütün kâinât, teklîfen bütün enbiyâ, sıddîkîn ve evliyâ, sıdkına ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şehâdet ettiği Âlim-i Mutlak ve Kâdir-i Mutlak olan şu masnûâtın Sanii, va'dini yerine getirmemekle hem kendisini, hem bütün o hakîkî dostlarını tekzîb etsin. Hem kâinâttaki hadsiz tekvînî şâhidleri reddetsin. Hem de acz ve cehlini izhâr etsin. Hâşâ yüz bin def'a hâşâ! Elbette O Zât-ı Alîm-i Kadîr, va'dini yerine getirecek, ehl-i îmân ve tâati Cennet'e idhâl edecektir.

Evet, semâvî kitâbları inzâl, peygamberleri irsâl buyuran ve zerreden Arş'a kadar umûm mevcûdâtı sıdk ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şâhid gösteren bir Alîm-i Kadîr, îmân ve ibâdet mukâbilinde Cennet'i ve saâdet-i ebediyyeyi ehl-i îmâna va'd etmekle o hâs ibâdına nihâyetsiz bir müjde vermiştir. Elbette böyle bir müjdeye nâil olmak, ehl-i îmân için son derece saâdet-âverdir ve mühimdir.

Hem bu va'di yerine getirmek, sadece ehl-i îmân için değil; her şey için gâyet ehemmiyyetlidir. Zîrâ bu ifa-yı va'd ile her şey yokluktan ve abesiyyetten kurtulur.

Hem bu ifa-yı va'd, kendisine de lâzımdır. Yani bin bir isim ve sıfâtı için de lâzımdır. Zîrâ O Zât-ı Akdes'in esmâ ve sıfâtı bâkî olduğundan, o esmâya mazhar olan âyînelerin de bâkî kalması lâzımdır ki, o esmâ bâkî bir sûrette tezâhür etsin.

Hem Ellâhu Teâlâ, Cennet ve saâdet-i ebediyye va'dini yerine getirmezse, hâşâ O Zât-ı Zülcelâl'in âciz ve câhil olması lâzım gelir. Zîrâ hulfu'l-va'd iki şeyden kaynaklanır. Ya hulfu'l-va'dda bulunan Zât âcizdir. Bundan dolayı va'dini yerine getiremez. Ya da câhildir. Sözünde durmanın ehemmiyyetini derk edemez. Cenâb-ı Hak ise kâinâttaki masnûâtıyla nihâyetsiz ilim ve kudret sâhibi olduğunu bi'l-fiil gösterdiğinden elbette hulfu'l-va'de sebeb olan acz ve cehlden münezzehtir. O hâlde va'd ve vaîdini elbette yerine getirecektir.

Hem bu ifa-yı va'd, Saltanat-ı Rubûbiyyetine de pek çok lâzımdır. Zîrâ Saltanat-ı Rubûbiyyet, itâat edenlere mükâfât; isyân edenlere de mücâzât etmek iktizâ eder. Eğer itâat edenlere mükâfât, isyân edenlere mücâzâtı bulunmazsa saltanatı sukût eder.

Elbette O Zât-ı Zülcelâl, va'dini yerine getirecek, saâdet-i ebediyye kapısını açacak, ehl-i îmân ve tâati Cennet'e idhâl edecektir.

Ehl-i îmân ve tâat, Ellâhu Teâlâ'nın semâvî kitâblar ve peygamberler lisânıyla va'dettiği Cennet'i her dâim Ellâh'tan duâ ve niyâz ile istemişler. Ellâhu Teâlâ da onların bu duâlarına cevâb verdiğini, bu niyâzlarını kabûl ettiğini müjdelemiştir. Nitekim Âl-i İmrân Sûresi'nde bu hakîkatten şöyle bahsedilir:

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادَ

“(Ey Rabbimiz! Peygamberlerine karşı) onların lisâniyle, vâsıtasıyla (bizlere) biz âciz kullarına lütfen (va'd ettiklerini) lütuf ve rahmetini, Cennet ve cemâlini (bizlere ihsân buyur. Ve bizleri kıyâmet gününde rezîl ve rüsvây etme. Şübhe yok ki Sen, va'd buyurduğundan dönmezsin.) Mü'min kullarına sevâb vereceğine, duâ ve niyâzda bulunanların istirhâmlarını kabûl buyuracağına, onlara Cennet'i vereceğine dâir olan va'dinde, müjdende hâşâ cayma söz konusu olamaz. Artık biz kullarını da îmân ve itâat dâiresinde sâbit kıl, bu duâ ve niyâzımızı kabûl buyur.”[1]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنّ۪ي لَٓا اُض۪يعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰىۚ

“Bunun üzerine Rableri, onların duâlarını kabûl buyurdu ve dedi ki: Ben, erkek olsun, kadın olsun sizden amel eden hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım.”[2][3]

 


[1] Âl-i İmrân,3: 194

[2] Âl-i İmrân,3: 195

[3] Semendel Yayınlarından “Dâr-ı Saâdet Cennet” adlı eserden alınmıştır.YORUMLAR

YORUM YAZ

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

DİĞER HABERLER

Bir mahalle karantinaya alındı
Sağlık

Bir mahalle karantinaya alındı

Günün Özeti
Gündem

Günün Özeti

Malatya’da 17 kişi vefat etti
Vefat

Malatya’da 17 kişi vefat etti

Müsabakalar tamamlandı!
Spor

Müsabakalar tamamlandı!

Kadının imdadına hava ambulansı yetişti!
Gündem

Kadının imdadına hava ambulansı yetişti!

Malatya'da muhtarlar günü
Gündem

Malatya'da muhtarlar günü

Görme engelli kadın ölü bulundu!
Asayiş

Görme engelli kadın ölü bulundu!

Güder: “Hizmet bizim için her şeyden önce gelir”
Gündem

Güder: “Hizmet bizim için her şeyden önce gelir”

KRİZ ÜRETİM MERKEZİ GİBİ...
Özel Haber

KRİZ ÜRETİM MERKEZİ GİBİ...

Çınar: “Tarihi yapıtlarımızı geleceğe taşıyoruz”
Kültür - Sanat

Çınar: “Tarihi yapıtlarımızı geleceğe taşıyoruz”

Darbe, Afrika basınına yansıdı!
Gündem

Darbe, Afrika basınına yansıdı!

Tescilli Hekimhan cevizi ile hedef 9 milyon TL
Ekonomi

Tescilli Hekimhan cevizi ile hedef 9 milyon TL

19 Ekim altın fiyatları
Gündem

19 Ekim altın fiyatları

Günün Ayet ve Hadisi
Gündem

Günün Ayet ve Hadisi

2 torbacı gözaltında!
Asayiş

2 torbacı gözaltında!

Demiryolunda bomba paniği!
Asayiş

Demiryolunda bomba paniği!

Avcı, feci şekilde can verdi!
Asayiş

Avcı, feci şekilde can verdi!

Kiğılı: Devlet sektörümüzü ayağa kaldırdı!
Gündem

Kiğılı: Devlet sektörümüzü ayağa kaldırdı!

Günün Özeti
Gündem

Günün Özeti

3 oyuncu sakatlandı
Spor

3 oyuncu sakatlandı

Malatya’da 19 kişi vefat etti
Vefat

Malatya’da 19 kişi vefat etti

Gürkan, “Asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak”
Gündem

Gürkan, “Asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak”

Malatya'nın yeni meydanı!
Gündem

Malatya'nın yeni meydanı!

Güder “Biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık”
Gündem

Güder “Biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık”