Mustafa Şarlak
@timemalatya

"Malatya Time siz değerli Malatyalı okurlara gerçek bir internet haber sitesi keyfi sunmak amacıyla yeni hali ile yayında"

Altın Yumurtlayan Tavuk Yeni Torba Yasada… 

-SESLİ MAKALE- MUSTAFA ŞARLAK YAZDI...


Geçmiş Dönem Teşvik Alacaklarınıza Tahsil Yolu Açıld
ı 

Özel sektör işverenlerinin 7103 Sayılı Torba Yasa ile yüzü gülecek. Hükümet bu yasa işverenleri özellikle 6.bölge olarak bilinen cazibe merkezlerine yönlendirecek, stratejik yatırımları özendirecek ve de bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltacak gibi görünüyor.  

Bu bağlamda;  

 • Kayıt dışı istihdamın önüne geçerek kayıtlı sigortalı istihdamını arttırmak,  
 • Özellikle yeni mezun, alalında uzmanlaşmış ve mesleki belgelere haiz gençleri istihdam ettirmek 
 • Kadınlar ve işe alımlarda dezavantajlı olan engelliler gibi grupların da istihdamının arttırılması amacıyla; 

5510 Sayılı Kanunla 4,  

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim 
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Uygulanan 5 Puan İndirim 
 • İlave 6 Puanlık İndirim 
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 4, 

 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki 
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik 
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik 
 • İşveren Desteği 

4857 Sayılı İş Kanunu ile 1, 

 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik 

5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ile 1, 

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik 

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 1, 

 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki olmak üzere toplamda 11 farklı sigorta primi teşvik, destek indirimi uygulanmaktadır. 

Yeni yasa ile bir ilk diyebileceğimiz önemli bir konuyu irdelemeden geçmek istemiyorum. İşveren yeni yasa ile veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabildiği halde yararlanamamışsa veya faydalanmış olduğu teşviki kendisi için daha uygun bulduğu başka bir teşvik ile değiştirmek isterse buna da imkân tanınacak. Yeter ki geçmiş ay veya dönemlerde gerekli tüm koşulları sağlamış olsun. Bunun için kanunun yürürlük tarihini takip eden ayın başından itibaren bir ay içinde gerekli evraklarla birlikte kuruma müracaat etmeniz yeterlidir. Süreyi geçirmemeniz hak kaybına uğramamanız için önemlidir. 

 

 

 

 

Asgari Ücretli Vergi Dilimlerinden Kurtuldu… 

Bilindiği üzere asgari ücretli çalışanlarda brüt ücret üzerinden hesap yapan firmalarda vergi dilimine takılmakta ve yıl sonuna doğru maaşlarından belli bir bölümü gelir vergisi diliminden dolayı kesilmekteydi. Kanuna aşağıdaki fıkranın eklenmesiyle bu sorun da giderilmiş oldu. 

Madde 6- 193 Sayılı Kanun'un 32.maddesine dördüncü fırkasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“Net ücretleri bu kanunun 103.maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlere, içinde bulunan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103.maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlar, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasında fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” 

Bu yasa değişikliği ile vergi dilimine giren asgari ücretlinin gelir vergisi kesintisi nedeniyle ücretinde eksilme olmayacaktır. Asgari net ücretin (1.603,12 TL) vergi dilimine girdiği dönemlerde kesilen vergi miktarı kadar gelir vergisinden düşülüp asgari geçim indirimine eklenerek uygulanmaktadır.  

Usulsüzlük Cezasını Süresinde Ödeme İndirimi Cezanın 2/3'ü değil, artık 1/2'si 

Madde 14- 213 Sayılı Kanun'un 376.maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” olarak değiştirilmiştir. 

Madde 15- 213 Sayılı Kanun'un ek 11.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. İş bu madde kanunun yayım tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda cezalarda “üçte bir” oranında yapılan indirim, cezanın “yarısı” oranına yükseltilmiştir. Artık vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları süresi içinde ödendiği taktirde cezanın yarısı indirilecektir.  

 

 

Mustafa ŞARLAK 

SMMM 

[email protected] YORUMLAR

 1. Mehmet Gelir

  07.05.2018 07:45:52

  Durumun ciddiyetinin farkına varması gerekiyor ülkeyi yönetenlerin.

 2. Mehmet Gelir

  07.05.2018 07:45:11

  Kaynak nerede peki ? Dış borç 450 milyar dolar olmuş, reel sektör ve kamu bu borç yükünü nasıl dönderebilecek ? Seçimden sonra döviz kambiyosu gibi çağdışı uygulamanın geleceğini dahi kulislerde konuşuluyor. Kur'u sabitleyip liberal ekonominin dibinde dinamit koyacaklar. Mehmet Şimşek dahi dövizle borçlanmayın diyor. Ekonomi yönetimi iflas etmiş durumda. Yerli yabancı herkes paralarını kaçırmaya başladı. Hamasi günlük pragmatist politikalar , siyasette güvenli liman isteyen yatırmcıları kaçırdı/kaçırıyor. Bu ve benzeri paketler günü kurtarmak için yapılan oportünist politikalar.

 3. Elif Akyel

  08.04.2018 19:11:31

  Mustafa Bey, hem açıklayıcı hem anlaşılır bir yazı olmuş. Yaptığınız bilgilendirmeler için teşekkürler.

 4. Mustafa Şarlak

  07.04.2018 21:38:51

  Sayın Kosgeb İşveren7103 Sayılı Kanun Geçici Madde 19 da geçtiği gibi 01.01.2018-31.12 2020 tarihleri arasında işyeri açtıysanız 3 ay sigortalı çalıştırdıktan sonra faydalanabilirsiniz.

 5. Kosgeb işveren

  07.04.2018 14:36:07

  Mustafa bey öncelikle çok faydalı bir bilgilendirme yazısı olmuş. Size bir sorum olacak kosgeb teşviği ile işyeri açtım. İşveren istihdam desteğinden faydalanabilir miyim?

 6. Mustafa Şarlak

  07.04.2018 13:01:56

  Sayın ÇALIŞANLAR,Sorularınızı buradan cevaplandırabiliriz.

 7. Mustafa Şarlak

  07.04.2018 12:59:09

  Merhaba Selçuk Bey,Kanun işçi ve işvereni korumak ve yeni istihdamı teşvik amacıyla oluşturulmuştur. Geriye dönük teşviklerden faydalanmak başvuru neticesinde olduğundan ihtiyaridir. Yine kanunla yararlanılmış teşvikleri başka teşviklerle değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Kanun bu teşviklerle birlikte muvazaalı işlemleri de yasakladığı gibi ağır cezaları da beraberinde sunmuştur, bu konuda müfettişler inceleme yapılabilir. Hesaplamaları doğru yapıp en yüksek derecede teşviklerden faydalanmanız mümkündür.

 8. selçuk tuncay

  07.04.2018 11:20:10

  Mustafa bey merhabalar, öncelikle bilgilendirme için çok teşekkür ederiz. alacağımız çıkacağı umuduyla incelemeye girip borçlu çıkma durumumuz olabilir mi? ne kadar doğru bilemiyorum ama, bir firmanın bu şekilde ciddi tutarda borcunun çıktığını duydum

 9. ÇALIŞANLAR

  07.04.2018 11:06:32

  Mustafa bey, biz emekçilerle ilgili son gelişmeleri kaleme alıp bizi bilgilendirdiğiniz için Teşekkürler. Ayrıca Soru Cevap şeklinde MALATYATİME de köşeniz olursa memnun oluruz

YORUM YAZ

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>