Mustafa Şarlak
@timemalatya

"Malatya Time siz değerli Malatyalı okurlara gerçek bir internet haber sitesi keyfi sunmak amacıyla yeni hali ile yayında"

Lüks Otomobil Kaçakçılığı ve Tashihi

 

Bu makalemi okuyunca “Eveet!, bu yazıya konu bazı haberler hatırlıyor gibiyim” diyeceksiniz. Evet, tam da okuduğunuz veya duyduğunuz, hatta içine bazı futbolcu ve ünlülerin de dahil olduğu haberlerden bahsediyorum. “Kimbilir başlarına ne gelecek” diye de düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü ben söyleyeni duydum.

Ama söylenenler! Yanıldınız...

Bununla ilgili affedici bir kanun şu günlerde yürürlüğe girdi. Kafanızı kanunun şu-bu maddesi olarak yormayacağım, olayı özümsemek adına kendim nasıl anladıysam sizlere de öyle anlatacağım.

Yurda hasbelkader “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet ederek ve “sahte belge düzenleyerek” ya turistlik kolaylıklarından faydalanarak ya da kaçak yollarla veya kısmen KDV ve ÖTV'sini ödeyerek Audi, Porsche, Bentley, Mercedes, BMW gibi lüks araçlar getirdiniz. Yani vergi kaçırarak hırsızlık yaptınız! Emniyet ve Jandarmanın ayrıca belki daha uzun süren takipleri ve soruşturması sonucunda kıskıvrak yakalandınız ve hakkınızda soruşturma başlatıldı. Her şey bitti, sonum geldi diye düşünmeyin! Sizlere bu işten sıyrılmanın bazı tüyolarından bahsedeceğim. Birçok ülkede vergi suçu işlemek cana kıymakla eşdeğer belki daha ağır yargılama gerektirirken ülkemizde maalesef neredeyse bir suç bile olmaktan çıkmış.Belki şuça teşvikin yolunu açmıştır. Geçtiğimiz ay bu kanunla ilgili Filipinler''deki bir habere denk gelmiştim. Kaçak olarak ithal edildiği için parçalanan Ferrari marka lüks otomobili iş makinaları ile parçalanmıştı. Bu sahneye Ozan Bingöl hocamın verdiği o nükteli yanıt çok manidar gelmişti, “Oysa bizde olsaydı, sadece ÖTV'sinin %25'ini ödeyerek kurtulabilirdi.”  

Hasılı…

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun bir maddesinde devlet der ki, bir malı benim belirlediğim kanun çerçevesinde getirmezsen sana ceza keser ve malına da el koyarım, belki müsadere[1] eder, belki tasfiye ederim. Bununla ilgili de senin için gerekli cezai işlemleri uygular belki de hapse tıkar, bir daha da gün yüzü göstermem, ibreti alem olur! Nasıl? Kanun çok net değil mi ve ürkütücü sanki. İşte bu madde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. Maddesinde geçmektedir. Bu madde biraz esnetilerek denildi ki, bu kanuna göre başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtı varsa, sahiplerine iadesini nasıl yapalım, bizden çıksın, zaten emniyetin önünde duruyor ve yer kaplıyor.

İşte Cevabı…

Müsadere Kararı Verilmemiş ve Tasfiyesi Tamamlanmamış Olmalıdır!

Lüks kara taşıtlarına getirilen bu af, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsar.

Nereye, Nasıl ve Hangi Süreler İçinde Başvurmak Gerekir?

Taşıt malikleri, Yönetmelik ekindeki Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük adresine başvuruda bulunmaları şarttır.

Başvuru formunda, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa el koyma kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.

İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru formunun postaya verildiği, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde, kabul edilir.

Başvuruya konu araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun veya tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvurunun reddedileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple başvuru yapılmadan önce bu durum öncelikle araştırılmalıdır. Kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği 09.08.2019 tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur ve bu araçlar için bu süre bitimine kadar hiçbir işlem yapılmaz.

İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince;

 • Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.
 • Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınır.
 • Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor kararı çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.

İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştirilen vergi dairesinden, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.

Yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu 3 gün içinde başvuru sahibine bildirir.

5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu fıkranın (a) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamaz.

Ödenecek Tutar Nasıl Tebliğ Edilir ve Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Belirlenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25'lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilir.

Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenir.

Taşıta İlişkin Hangi İşlemler Yapılır?

Kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmez. Mevcut el koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.

Aracın iadesi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimliğinden, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir.

İade talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur.

Cumhuriyet savcısı, sulh ve ceza hâkimliği veya mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilir.

Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.

 Uygulanmasının Hukuk devleti ilkesinin bir neticesi olan bireyin devlete güveni esasını sarsacağını, vergide adaleti yıkacağını düşündüğüm bu nükteli makalemin ülkem ve vatandaşı adına faydalı olması dileğiyle, sevgilerimle…

   

Mustafa ŞARLAK

www.mustafasarlak.com

[email protected]

 

 YORUMLAR

 1. Zeki Aydoğan

  18.08.2019 10:30:34

  Kanunlarımızdaki bazı yanlışlıklar ümit ederim inşAllah düzelir...

 2. Kaçakçı

  16.08.2019 15:48:08

  Sayın yazar, benim anlamadığım nasıl oluyor da suç olan bir konu vergisini ödeyince suç olmaktan çıkıyor. Anlamış değilim.

 3. Mükellef

  16.08.2019 15:44:12

  Bilgilendirici bir yazı olmuş emeğinize sağlık..

 4. sevda

  16.08.2019 14:55:48

  Bilgilendirici bir yazı olmuş. Teşekkür ederim.

 5. PhD

  16.08.2019 14:46:48

  Geçen yıl araba almıştım, tüh bilseydim böyle yapardım. Bu haberleri hatırlıyorum. hapis istemiyle falan yargılanıyorlardı. ama bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. ödül gibi olmuş.

 6. SİNANG

  16.08.2019 14:45:24

  vergi sistemi iyice zıvanadan çıktı desenize. Sonra da beyin göçü yok iltica ediyorlar diyorlar. millet neden dursunki.

 7. Ali

  16.08.2019 14:44:04

  Nasıl yapılır öğretmişsiniz :)

YORUM YAZ

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>