Abdurrahman Daşkaya
@timemalatya

"Malatya Time siz değerli Malatyalı okurlara gerçek bir internet haber sitesi keyfi sunmak amacıyla yeni hali ile yayında"

TORBA YASADAN MIZRAK ÇIKTI

6552 sayılı Torba Yasa yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Ancak üzerindeki tartışmalar ve ne getirdi ne getirmedi konuları uzunca bir süre daha sigortalıların ve emeklilerin gündemini meşgul edecek gibi gözüküyor.60 madde ile TBMM'ye sevk edilen Torba çuval oldu olmasına ama çuvala halkın bekledikleri çoğu girmedi. Mızrak olup çuvaldan çıktı. halk bir daha ki torba yasaya kilitlenecektir.Şimdi halkın beklediği ve yetkililerinde torba yasaya koymayı düşündükleri maddeleri sayalım.

1-6552 Sayılı Torba Yasa ,yaşı ve hizmet süresi dolmuş ancak prim gün sayısı eksik olan yaşlılar için geriye doğru borçlanarak emekli olma hakkı getirmedi.

2-2011 yılında çıkarılan 6011 sayılı Torba yasaya göre ,emeklilik hakkını kazanmış olan sigortalıya ,bankalar bağlanacak emekli maaşından kesmek üzere emeklilik kredisi veriyordu. 11 Eylül'de Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Torba Yasada borçlandığı takdirde emeklilik hakkını kazanacaklar için emekli maaşından kesilmek üzere emeklilik kredisi vermiyor.

3-Beklentilerin aksine torba yasa geriye dönük Bağ-Kur'a kayıt hakkı getirmedi. Ayrıca torba yasada kişilerin emekli olmasını kolaylaştıran düzenleme de bulunmuyor.

4-Bugüne kadar çıkartılan torba kanunlarda matrah artırımı vardı. geçmişe yönelik 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde vergi matrahını belli oranda artırıp belirlenen oranda vergi ödeyenler belirttiğiniz gibi vergi incelemesinden kurtuluyorlardı. Fakat 11 Eylül 2014'de yürürlüğe konan 6552 sayılı Torba yasa maalesef matrah artırımı getirmedi. Torba kanun kapsamında matrah artırımında bulunarak vergi incelemesi dışında kalamazsınız.

5-Torba yasanın eksik taraflarından biride, yargıdaki ihtilaflı dosyalara ilişkin kolaylık getirmemesidir. Oysa bugüne kadar çıkartılan emsali yasalarda, öncelikle ihtilaflı dosyalara avantaj sağlanırdı.(davadan vazgeçenin vergi aslının bir kısmı ile vergi cezasının tamamı silinirdi) Çünkü Maliye bu yolla belki' de kaybedeceği davadan, bu yolla ciddi vergi hasılatı sağladığı gibi davalık olunan mükellefle ihtilaf sonlandırılarak bir anlamda barış sağlanır, diğer taraftan da yargının iş yükü hafifletilirdi.

6-Torba yasanın yasalaşma sürecinde, yetkililerce Bağ-Kura 12 veya 24 aydan fazla prim borcu olanlardan isteyenlerin prim borcunu sildirebileceğine dair açıklamalar yapılmış olmasına karşın, yasada prim silme düzenlemesi bulunmuyor. Ancak ikinci bir Torba yasanın TBMM sine sevk edileceği konuşulmakta. Belki ikinci Torbada prim silme çıkabilir.

7-Tasarıda, SSK ve Bağ-Kur yönetim kurullarına verilen, çeşitli yetkiler var. Örneğin;

- SSK'ya olan borçların, zam ve faizlerini ana paraya kadar indirebilecek ve/veya borcun asıllarına gecikme zammı ve faiz yerine TEFE, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren de ÜFE'yi esas alarak, faiz uygulatabilecek.

- Bağ-Kur'luların borçlarında yüzde 30'a kadar indirim yapılabilecek, kalan borç ödenirken herhangi bir zam veya faiz uygulatmayabilecek. Yönetim kurulu, Bağ-Kur borçluları itibariyle farklı ödeme süreleri belirlemeye ve ödenecek taksit tutarını aylar itibariyle farklılaştırmaya da yetkili olacak.

Burada, SSK ve Bağ-Kur yönetim kurullarına verilen yetkiler; özellikle kesinleşen toplam borcun yüzde 30'unu silme, borçlular itibariyle farklı ödeme süreleri belirleme, Anayasa'nın 10. ve 87. maddelerine aykırı.

Ekonomik krizden ya da çok özel bazı sorunlardan dolayı borcunu ödeyemeyenleri anlıyoruz ama borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirip, sürekli af bekleyenlere de hiç değilse bundan sonra ‘dur' diyebilmek için, Anayasa'ya özel bir madde konulacaktı. Sahi o madde ne oldu?
Bu 7.madde deki getirilen kamuya ödememeyi alışkanlık haline getirenlere yaradı fakat bunun önünü kesecek madde konulmadı. 

mailto:[email protected]YORUMLAR

YORUM YAZ

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>