Malatya
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  19.05
 • EURO
  20.67
 • ALTIN
  1219.5
 • BIST
  5061.99
 • BTC
  28269.549$

Kamu alacaklarına af!

08 Şubat 2023, Çarşamba 10:15
Kamu alacaklarına af!

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Teklifle; Kamu borçlarından hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.
Tüm vergi cezaları, Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları  yapılandırma kapsamına alınıyor.Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor.Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.

BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR YAPILACAK

Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek.

2 bin lirayı aşmayan borçlar hiçbir şart aranmadan silinecek;

Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.

TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.

DAVA KONUSU OLAN ALACAKLAR;

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Söz konusu kurumların kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları da teklifin kapsamında yer alıyor. Buna göre, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş veya karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar da yapılandırılacak.

Devam eden incelemeler

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin (VUK 359 hariç) Kanunun yayımını izleyen yedi iş günü içinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez.

MATRAH ARTIRIMI

Teklifte matrah artırımı, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için öngörülmüş bulunmakla birlikte, 2022 yılı matrah artırımı kapsamına alınmamış bulunuyor.

 Yeni Yapılandırma Kanun Teklifinin Önceki Yapılandırma Kanunlarından Farkı ve Öne Çıkan Bazı Hususlar

Bilindiği üzere son zamanlarda kapsamlı kamu alacakları affı cok cıktı ve çoğu biribirine benziyordu. Ama bu kanunda bazı öne çıkan hususlar var.Bu Kanun Teklifinde öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan kar payı ödemeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri ilk defa matrah artırımı kapsamına alınmaktadır.
   
 • Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında 31/12/2022 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançoları dikkate alınacaktır.
   
 • Vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin Kanunun yayımını izleyen 7 iş günü (önceki düzenlemelerde bu süre yaklaşık 2 ay idi) içinde sonuçlandırılamaması hâlinde bu işlemlere devam edilmeyecektir.
   
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilebilecektir (Önceki yapılandırma kanunlarında bunun yapılamayacağına ilişkin madde hükmü vardı, bu kanun teklifinde ise bu hükme yer verilmemiştir).
   
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia üzerinden ödenen KDV genel esaslara göre indirilecek; ancak iadeye konu edilmeyecektir.
   
 • 01/01/2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacaktır (Yıllık %9)
   
 • Yapılandırma kapsamında vade 48 aya kadar taksitlendirilebilecektir.
   
 • Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 3’ten (önceki yapılandırma kanunlarında en fazla 2 taksit idi) fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yorumlar

 • yorum avatar
  Süleyman
  08-02-2023 22:10

  Matrah artırımı ne durumda rakamlar nedir değerli müşavirim

 • yorum avatar
  Burak
  08-02-2023 19:00

  İyi olmuş

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.