Abdurrahman Daşkaya
@timemalatya

"Malatya Time siz değerli Malatyalı okurlara gerçek bir internet haber sitesi keyfi sunmak amacıyla yeni hali ile yayında"

YILLIK İZİN…………

-SESLİ MAKALE- ABDURRAHMAN DAŞKAYA YAZDI...


Yaz tatili gelince genellikle yıllık tatiller çalışanlar tarafından kullanılır. Biz de yaz tatili gelmişken biraz yıllık izinden bahsedelim dedik. Hükümette bu yaz tatili başlamadan yıllık tatilin kullanımı hakkında bir düzenleme getirdi. Biraz da o düzenlemeden bahsedeceğiz. Yıllık tatilin kullanımı ve şartları ve de yanlışları hakkında biraz yazalım;

 

1- Deneme süresi de dahil olmak üzere, iş yerinde en az 1 yılı doldurmanız halinde yıllık ücretli izin hakkını elde edersiniz. Ayrıca işveren eğer isterse, 1 yılını doldurmamış işçiye peşin olarak yıllık iznini kullandırarak, yıllık izin hakkı elde edilince kullanılan izinleri elde edilen haktan düşebilir.

 

2- İster ücretli olsun isterse ücretsiz, yıl içinde alınmış olunan mazeret izinleri ya da raporlu olunan süreler işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülemez. 

 

3- Yıllık iznin ücretli kullandırılması mecburi; ve işveren izin sürenize tekabül eden parayı siz izne çıkmadan önce peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır. (primler, sosyal yardımlar vs hariç).  

 

4- Ücretli izin yasaya göre zorunludur; ne işveren sizi bu haktan mahrum edebilir; ne de siz yıllık izin hakkınızdan feragat edebilirsiniz. Kısacası izin kullanmayıp bunun ücretini talep etmek aslında mevzuata aykırıdır.

 

5- İşveren, yıllık izninizi kullandığınız süre içinde bir başka işte ücret karşılığı çalıştığınızı öğrendiğinde, yıllık izin için ödediği ücreti geri talep etme hakkına sahiptir.

 

6- Farklı tarihlerde aynı işverene ait iş yerlerinde çalıştıysanız, izne hak kazanıp kazanmadığınız konusunda bu süreler toplanır. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz.

 

7- İş yerinden ayrılma halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin, hizmet akdinin son bulduğu tarihteki ücret üzerinden çalışana ödenmesi gereklidir. Aynı şekilde, bir yıl içinde kullanmadığınız izinler de kesinlikle yanmaz ve sonraki döneme devreder.

 

8- İzninizi uzakta geçirecekseniz, bu izin süresine ilaveten 4 güne kadar yol izni alabilirsiniz. Fakat bu yol izni ücretsiz ve il dışına çıktığınızı ispat etmeniz gerekir.

 

9- Ayrıca, izin kullanmak istediğiniz tarihi 1 ay öncesinden yazılı olarak bildirmelisiniz.

 

10- Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

 

11- İZİN SÜRELERİ;

1 yıldan 5 yıla kadar (5 dahil) ise 14,

• 5 - 15 yıl (15 hariç) arasında ise 20,

• 15 yıl (dahil) ve daha fazla ise 26 günden az olamaz.

 

18 ve daha küçük veya 50 ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilen yıllık ücretli izin hakkı 20 günden az olamamaktadır. Ayrıca yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

 

YENİ DÜZENLEME;

 

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6704 sayılı Torba Kanunun 16 ncı maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun Yıllık ücretli iznin uygulanması başlıklı 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle, hak edilen yıllık izin süresinin bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere, kalan kısmı tarafların anlaşması halinde, istenildiği şekilde bölümler halinde kullanılabilecektir. Düzenleme öncesi bu kısım en çok üçe bölünebilmekteydi. Yasa ile yapılan değişiklik; Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. Olarak değişmiştir. Yapılan düzenlemeyle düzensiz izin kullanımın önüne geçilecek.YORUMLAR

YORUM YAZ

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>